Et kursus i konflikthåndtering kan forbedre arbejdsmiljø

Har du ligesom de fleste andre danskere haft en konflikt med en kollega eller chef? Måske kunne denne konflikt være undgået med den rette konflikthåndtering. Det første skridt på vejen til at opnå et bedre arbejdsmiljø kan være et kursus i konflikthåndtering, og her kan du læse hvorfor.

konflikthaandtering

Der findes ikke noget, som kan sænke effektiviteten og humøret på arbejdspladsen som interne stridigheder eller måske endda konflikter. Interne konflikter kan direkte være årsag til, at man vil modarbejde en kollega, fordi man ganske enkelt ikke bryder sig om personen, noget personen har gjort eller noget som personen har sagt til en. Med et kursus i konflikthåndtering lærer man, hvordan man forholder sig til disse uønskede episoder allerede inden de opstår, men konflikter på arbejdspladsen vil sandsynligvis opstå på et eller andet tidspunkt, og med et kursus i konflikthåndtering vil man være klædt godt på til at imødekomme situationen og eventuelt nedtrappe eller helt forhindre situationen.

Hvad lærer man på et konflikthåndterings kursus?

I et blogindlæg af denne størrelse kan alle værktøjer, som man lærer på et kursus i konflikthåndtering, selvfølgelig ikke gennemgås, da man over 1 eller flere dage virkelig kan komme i dybden. Dog er nogle af de vigtigste elementer, som man kommer omkring på kurset, hvordan og hvorfor konflikter opstår i det hele taget. Denne forståelse er et rigtig godt udgangspunkt for at håndtere konflikten i første omgang. Dernæst vil man behandle hvordan konflikter håndteres i hjernen og hvordan vi fra naturens side er programmeret til at gebærde os i diskussioner, herunder emotionelle og rationelle input der hjælper i høj grad influerer de ting som vi siger eller gør i bestemte situationer. Ofte kan en konflikt på arbejdspladsen nemlig opstå på baggrund er noget, som lang tid forinden har irriteret eller måske endda en situation på hjemmefronten, som modparten slet ikke har haft indflydelse på. Derfor er det vigtigt at vide hvordan konflikthåndtering foregår på et generelt plan, så man er rustet til at håndtere så mange situationer som muligt, hvor en konfrontation kan opstå. Når konflikter på arbejdspladsen håndteres korrekt, kan arbejdspladsen virkelig styrke arbejdsglæde og trivsel.

Kursus med rollespil

På kurset i konflikthåndtering vil man også prøve at lave psykologiske rollespil, hvor man eksempelvis som virksomhed kan tage udgangspunkt i nogle af de konflikter som udspiller sig på arbejdspladsen, hvordan de typisk er håndteret, og hvordan man med de tillærte redskaber til konflikthåndtering kan øge den fælles forståelse og sammen komme frem til en løsning, som begge parter er tilfredse med.

Hvis man vil vide mere om konflikthåndtering giver Supplement A/S på Youtube nogle gode, hurtige råd til, hvordan man kan tackle situationer.

Supplement A/S har ekspertise i konflikthåndtering

Supplement er en kursus- og konsulentvirksomhed, der lige siden 1993 har imødekommet et behov fra erhvervslivet om videreuddannelse inden for en lang række disciplin såsom regnskab, organisationsstrukturer, ledelse, kommunikation og altså også inden for kurser i konflikthåndtering. Supplements kursus i konflikthåndtering kaldet ”Kys konflikten” er målrettet både medarbejdere og ledere og det gennemføres over 1 hel dag, hvor 20 kursusdeltagere kan høre om teori samt praktisk teste teorien af i enten rollespil, diskussioner eller øvrige øvelser.

Gem

Andre artikler, som du måske kunne være interesseret i...