Landbrugssektorens forskellige led: Sådan kommer korn fra jord til bord

step i landbruget

Landbruget er en vigtig del af det danske samfund. Det er en del af samfundets sammenhængskræft, da det både bidrager til en vigtig del af fødevareindustrien og sikrer arbejdspladser. Her kan du blive klogere på landbrugssektorens forskellige led.

1. Produktion

Første led i kæden er produktionen. Her dyrker landmændene afgrøderne. Processen og forholdene her er vigtige for resten af kæden fra jord til bord. Landmanden starter med at så korn/afgrøder, og løbende gødes det fx med svinegylle.

2. Høst og håndtering

Når afgrøder og korn er klar til høst starter håndteringen. Her begynder en hel proces. Her skal korn og afgrøder først tørres og renses for derefter at blive lastet og transporteret. Til dette bruges en række håndteringsmaskiner. For blot at nævne nogle her: Beluftningsblæser, kæderedlere, fejesnegl, grainpump og kornelevatorer.

3. Produktion

Når kornet er læsset på lastbilen, kommer det til en fabrik eller en produktionshal. Her bearbejdes råvaren, og det ønskede produkt bliver produceret.

4. Hylder i supermarked

Efter produktionen er produktet klar til at blive solgt. En stor del af produkterne ender på hylderne i supermarkedet.

5. Forbrug

Det sidste led i kæden er forbrugeren. Forbrugeren går i supermarkedet for at købe produkterne og senere spise dem.

Andre artikler, som du måske kunne være interesseret i...