Vægttabsmidlet Wegovy

Wegovy er en vægttabsmedicin, som også er kendt som semaglutid, hvor denne oftest har tilføjelsen 2,4 mg. Lægemidlet er udviklet af Novo Nordisk, og denne medicin tilhører klassen af GLP-1-receptoragonister. Medicin, som er placeret i  klassen GLP-1-receptoragonister, er kendetegnet ved, at stoffet i medicinen efterligner et naturligt forekommende hormon i den menneskelige krop. I dette tilfælde efterligner Wegovy hormonet, som regulerer appetitten. 

Da medicinalfirmaet Novo Nordisk lancerede semaglutid-medicinen, var den oprindeligt udviklet til behandling af patienter med type 2-diabetes. Denne medicin fik handelsnavnet Ozempic, og efter videre forskning i medicinen viste det sig, at medicinen også kunne bruges i forbindelse med vægttab og fedme. Da medicinen blev godkendt til behandling af overvægt med en højere dosis (heraf 2,4mg tilføjelsen), fik vægttabsmedicinen handelsnavnet Wegovy.

Måden, hvorpå medicinen virker, er som nævnt, at denne efterligner GLP-1-hormonet hos patienten, som har fået indsprøjtningen. Virkningen kommer til udtryk ved, at patienten får mindsket sin sultfornemmelse, og ligeledes øges mæthedsfornemmelsen (heraf appetitregulerende medicin). Det medfører, at patienten får et mindre kalorieindtag, og hvis denne kombinerer dette med motion og sundere livsstil, kan vægttabet fremskyndes.

Hvem kan få Wegovy?

Wegovy er en medicin, som er receptpligtig, hvorfor en læge skal tilse patienten, som ønsker vægttab med medicin. Det er dog ikke alle, der klassificerer sig til at tage medicinen, da der er nogle forudsætninger, som skal være gældende for, at man egner sig. Nogle patienter kan have en historik inden for medicinindtagelse eller sygdomme, der gør, at man ikke må starte et forløb med vægttabsmedicin. Det er op til lægen at vurdere, om man kan få lægeordineret medicin til vægttab, men der er også andre forhold, som har betydning. Wegovy er en medicin, der primært er til patienter, som kæmper med fedme og overvægt, hvor de har svært ved at opnå vægttab gennem almindelige ændringer i kost og motion. Desuden skal personens BMI (body mass index) også være på et vist niveau, før vægttabsmedicin tages i betragtning. Derfor er det vigtigt, at konsultere med en læge, så den mest optimale løsning kan vælges. 

Fordele ved Wegovy

Når en patient får indsprøjtet Wegovy, kan det fremme dennes vægttab, da patienten vil opleve, at man ikke har samme appetit. Det skyldes, at Wegovy tilhører klassen af GLP-1-receptoragonister, således at patienten får reguleret fornemmelsen for sult og mæthed. Sultfornemmelsen reduceres, og mæthedsfølelsen øges. Medicinen er medvirkende til, at patienten ikke indtager nær så mange kalorier i løbet af dagen. 

Overvægt kan medføre en lang række sygdomme, hvorfor patienten, i takt med at denne taber sig, reducerer sandsynligheden for at udvikle op mod 60 sygdomme. De resultater, som patienten oplever med Wegovy, kan medvirke til, at patienten får forbedret kolesteroltal, at blodtrykket forbedres, og at blodsukkeret kan holdes under kontrol. 

Det er ikke et krav, men en klar anbefaling, at patienten ændrer sine vaner. Vejen frem til et varigt vægttab kommer af livsstilsændringer, således at man er på kursen mod et sundere liv. Gennem god og sund kost samt øget aktivitet i hverdagen kan patienten fremskynde vægttabet, og derigennem kan patienten opleve, at denne er mere motiveret. 

Processen ved igangsættelse af Wegovy-forløbet

Konsultation med lægen: Første skridt mod et varigt vægttab med medicin sker hos lægen. Man skal altid konsultere lægen, da det kun er lægen, der kan udstede en recept på medicinen. I denne konsultation vil patientens ønsker og mål drøftes, og lægen vil vurdere, om man egner sig til medicinen. Der ses på patientens sundhedstilstand, medicinske historie og BMI for at afgøre, om Wegovy er en passende behandling.

Dosering: Når patienten vurderes til, at denne egner sig til at få Wegovy, vil lægen skrive en recept. Patienten får herefter Wegovy som en injektion, og denne tages én gang om ugen. Doseringen er 2,4mg semaglutid som standard, men det er lægen, der afgør den konkrete dosering, som er passende for patienten. Patienten vil også få instruktioner om, hvordan man skal administrere injektionen.

Injektionen: Lægen har givet de nødvendige instrukser til, hvordan Wegovy skal injiceres. Processen er relativ nem, da man modtager medicinen i en færdigfyldt pen.

Injektionssted: Patienten vil typisk vælge injektion  i maveregionen eller låret, men det er også muligt med overarmen. Fremgangsmåden, alt afhængigt af injektionsområde, vil være formidlet af lægen.

Opfølgning: Lægen vil løbende konsultere patienten for at vurdere dennes fremgang, evt. bivirkninger og ændringer i sundhedstilstanden. Nogle patienter oplever hovedpine eller kvalme ved brug af Wegovy, når det bliver indsprøjtet. Derfor kan det give mening, at man gør det om aftenen. Ud fra lægens nye vurderinger, kan der tages stilling til, om man skal foretage ændringer i planen eller holde ved. 

Endt forløb: Det er svært at afgøre, hvor længe man skal tage medicinen, da alle patienter er forskellige, og målet med vægttabet kan variere. Vægttabsmedicin er med til at fremskynde processen, og inden man stopper forløbet helt, kan det vurderes af lægen, at man i første omgang nedtrapper medicinen. Når det ønskede mål er opnået, kan forløbet fuldendes.  

Andre artikler, som du måske kunne være interesseret i...